MEDEDELING
Cybertheek en Objecttheek gaan na 33 jaar eind 2021 stoppen.
Er wordt geen software meer ontwikkeld en geen licenties meer verstrekt.
Ruud Sikking zet zijn bedrijfsactiviteiten voort als meetspecialist onder de naam Emv.Ninja
Zie http://emv.ninja